Služby

Projektová činnost

Provádíme kompletní projektové služby v oblasti pozemních staveb.
Zpracováváme veškeré nutné stupně projektové dokumentace, jako studie, dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, prováděcí projekty.
Nabízíme kvalitní a hospodárné, zároveň však energeticky úsporné řešení vašich staveb.
Rozpočty a výkazy výměr.
K realizovaným projektům nabízíme výhodně inženýrskou činnost. Vyřizujeme územní, stavební povolení, kolaudace. Na základě plné moci Vás fundovaně zastoupíme při jednáních s dotčenými orgány státní správy a jinými účastníky výstavby.

MM stavby Uherské Hradiště stavba 1
MM stavby Uherské Hradiště stavba 2
Stavební činnost

Nabízíme realizaci jak námi projektovaných, tak Vašich staveb.
Stavby rodinných domů a bytových domů na klíč.
Stavby výrobních hal, skladů a komerčních objektů.
Zateplení fasád, výměna oken, rekonstrukce bytových jader.
Stavby dopravní infrastruktury, chodníky, vjezdy, oplocení, kanalizace, přípojky.
Rekonstrukce.

U všech druhů staveb také jejich rekonstrukce a jejich odstraňování.

MM stavby Uherské Hradiště stavba 3
MM stavby Uherské Hradiště stavba 4