Reference zákazníků MM stavby Uherské Hradiště

Průmyslové objekty

Rekonstrukce haly A112 společnosti 5M

Hala Delikomat v areálu ČSAD Uherské Hradiště

Architektonický návrh objektu, projekt pro společné územní řízení a stavební povolení.
Zajištění stavebního povolení.
Stavba haly Autokláv v termínu 3/2019-6/2019.
Kolaudace objektu.

Hala pro osazení autoklávu 5M Kunovice

Architektonický návrh objektu, projekt pro společné územní řízení a stavební povolení.
Zajištění stavebního povolení.
Stavba haly Autokláv v termínu 3/2019-5/2019.
Včetně osazení technologie autoklávu rozebíratelnou střechou do objektu.

Vestavba firmy ELIT do stávajícího celního skladu ČSAD Uherské Hradiště

Architektonický návrh objektu, projekt pro společné územní řízení a stavební povolení.
Zajištění stavebního povolení.
Přístavba haly Delikomat v termínu 4/2019-7/2019.
Součástí stavby demolice dvou kusů železobetonových komínů délky cca 25m.
Přeložka areálových rozvodů nn.
Zajištění kolaudace objektu.

Novostavba pražírny kávy Babice „Káva pražená“

Architektonický návrh objektu, projekt pro společné územní řízení a stavební povolení.
Zajištění stavebního povolení.
Stavba výrobní haly pražírny kávy v termínu 5/2018-1/2019.
Součástí stavby parkoviště cca 100 m2, výtlak kanalizace splaškové včetně přečerpávací stanice přes sousední pozemky a komunikace cca110 m, kanalizace dešťová včetně vsaku o celkové délce cca50m, vodovodní a plynovodní přípojky přes sousední pozemky a komunikace o délkách cca 110 m.
Zajištění kolaudace objektu.

Výrobní hala a administrativní budova firmy HELIO Tupesy 2.etapa

Architektonický návrh celého výrobního areálu ,projekt pro společné územní řízení a stavební povolení.
Zajištění stavebního povolení.
Stavba výrobní haly a administrativní budova 2.etapa v termínu 9/2017-6/2018.
Součástí stavby parkoviště cca 600 m2, kanalizace dešťová , splašková o délce cca 50m.
Zajištění kolaudace objektu.

Rozšíření závodu Alucast Tupesy - III.etapa

Projekční spolupráce při zajištění projektu skutečného stavu.
Zpracování projektu pro vodoprávní řízení, ČOV.
Stavba výrobní haly ALC 3 v termínu 4/2017-3/2018.
Součástí stavby příjezdová komunikace a parkoviště cca 1600 m2, kanalizace dešťová, splašková, zaolejovaná a technologická o délce cca 455m, technologické jímky pro vývoz odpadních vod, lapol, ČOV, vy-ústní objekt.
Spolupráce při zajištění kolaudace objektu včetně vodoprávního úřadu.

Výrobní hala firmy HELIO Tupesy 1.etapa

Architektonický návrh celého výrobního areálu ,projekt pro společné územní řízení a stavební povolení.
Zajištění stavebního povolení.
Zpracování projektu pro vodoprávní řízení, ČOV, studna.
Zajištění vodoprávního řízení.
Stavba výrobní haly 1.etapa v termínu 9/2016-3/2017
Součástí stavby výrobní objekt, kanalizace dešťová a splašková o délce cca 100m, studna hl.65m, drenážní systém o délce 200m, ČOV.
Zajištění kolaudace objektu, včetně vodoprávního úřadu.

Rodinné domy

Rodinné domy Vésky

Řadové domy Staré Město

RD Mařatice ul.Vinohradská

Rekonstrukce stávajícího rd včetně venkovních zpevněných ploch.

RD Bzenec

Projekt pro stavební povolení, zajištění stavebního povolení.
Stavba na klíč včetně terénních úprav.

RD Břestek

Včetně vlastního architektonického návrhu.
Projekt pro stavební povolení, zajištění stavebního povolení.
Stavba na klíč včetně terénních úprav.

RD Kunovice

Projekt pro stavební povolení.
Stavba na klíč s vnějším bazénem, hospodářský objekt včetně terénních úprav.

RD Medlovice

Projekt ČOV, zajištění vodoprávního řízení.
Dostavba stávající hrubé stavby RD na klíč, příjezdová komunikace.
Včetně čov a vsaku.

RD Hostišová

Projekt pro stavební povolení.
Stavba na klíč včetně hospodářského stavení, vnitřního skleníku a rozsáhlých terénních úprav.
Včetně vrtané studny.

RD Mařatice

Včetně vlastního architektonického návrhu.
Projekt pro stavební povolení, včetně zajištění stavebního povolení.
Stavba na klíč s vnitřním krytým bazénem včetně terénních úprav.

Občanská vybavenost

Rekonstrukce kulturního domu Kněžpole

Stavba na klíč

Novostavba zdravotního střediska Kněžpole

Stavba na klíč